Eén van de oudste kerkjes in Zuidwest Friesland

Tussen Blauwhuis en IJlst, aan de eeuwenoude slingerende dijkjes die de mensen in vroegere tijden tegen de Middelzee beschermden, is het kerkje van Westhem te vinden. Het op de terp gelegen kerkje is gewijd aan de heilige Bartolomeus en wordt Bartholomeüskerk genoemd.

De kerk heeft een roerige geschiedenis achter de rug. Werden er in de veertiende eeuw nog Katholieke vieringen gehouden, later werd de kerk Protestants. Rond 1450 raakte de kerk beschadigd bij twisten tussen de Schieringers en de Vetkopers, ook zou er een brand hebben gewoed. In 1708 werd het kerkje afgebroken en opnieuw opgebouwd, de Kerkje in de wintertoren van kloostermoppen bleef wel bewaard. De familie Ykema speelde een belangrijke rol bij de wederopbouw. Met de komst van de Fransen rond 1795 werden de familiewapens op de aanwezige grafzerken vernietigd onder het motto égalité. In 1980 werd het kerkje eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Momenteel is de kerk op zaterdagmiddag regelmatig opengesteld voor bezichtigingen in het kader van ‘Tsjerkepaad’. Ook vinden er concerten en exposities plaats, klik hier voor de agenda. Verder is het idyllisch gelegen kerkje beschikbaar voor huwelijksvoltrekkingen en rouwdiensten. De plaatselijke commissie draagt zorg voor de uitvoering van al deze activiteiten.